THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Ea Siên trong tháng 01 và tháng 02 năm 2023 (01/03/2023, 21:51)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND  xã Ea Siên trong tháng 01 và tháng 02 năm 2023 (đính kèm tại đây) (/documents/1397865/0/THANG+01.pdf/18b0dc92-71e5-4df4-aeca-935040188c26

(/documents/1397865/0/THANG+02.pdf/9d31d685-2685-42ec-8ef4-567984d72365)

    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA SIÊN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân xã Ea Siên

Cơ quan thường trực: Đảng ủy và Văn phòng HĐND, UBND xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã

Trụ sở: xã Ea siên

Điện thoại: 0973103123 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk