Họ và tên: Chu Văn Thành

Chức Vụ: Phó Bí thư đảng ủy

Số điện thoại: 0986205858

Họ và tên: Nguyễn Văn Minh

Chức Vụ:  Bí thư đảng ủy - Chủ tịch   HĐND xã Ea Siên                                  SĐT: 0913448045                         Gmail:nguyenminhnv@gmail.com

    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA SIÊN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân xã Ea Siên

Cơ quan thường trực: Đảng ủy và Văn phòng HĐND, UBND xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã

Trụ sở: xã Ea siên

Điện thoại: 0973103123 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk