Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Buôn Hồ (mở rộng) lần thứ 24 (01/01/2019, 13:29)

Sáng ngày 25/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Buôn Hồ khóa XV đã tổ chức Hội nghị lần thứ 24 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình Kinh tế, xã hội - Quốc phòng, an ninh - xây dựng hệ thống chính trị năm 2018; xây dựng Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019; tổng kết công tác Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Thị ủy năm 2018 và thông qua chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Xuân Lĩnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Lê Năng Hảo, phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Khắc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở khoa học công nghệ (phụ trách địa bàn); các đồng chí đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Về phía thị xã Buôn Hồ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, lãnh đạo các phòng, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể thị xã, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường. Đồng chí Y Vinh Tơr, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Đồng chí Y Vinh Tơr, TUV, Bí thư Thị ủy khai mạc hội nghị

     Năm 2018, kinh tế của thị xã tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất năm 2018 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 7.172 tỷ đồng, bằng 100,5% KH, tăng 12,6% so với năm 2017, trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 2.470,7 tỷ đồng, đạt 100,2% KH. Công nghiệp - xây dựng đạt 1.149 tỷ đồng đạt 100,1% KH. Thương mại - dịch vụ đạt 3.552 tỷ đồng, đạt 100,9% KH. Cơ cấu các ngành theo giá trị sản xuất: Nông - lâm - thủy sản 34,45%; Công nghiệp - xây dựng 16,02%; Thương mại - dịch vụ 49,53%. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 2.363 tỷ đồng, đạt 100,98% KH, tăng 11,3% so với năm 2017. Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 113,660 tỷ đồng đạt 131,55% dự toàn tỉnh giao. Chương trình xây dựng Nông thôn mới, thêm 2 xã hoàn thành các tiêu chí và đã đề nghị tỉnh công nhận, nâng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới là 4/5 xã; tỷ lệ đường nội thị được cứng hóa và nhựa hóa đạt 60,71km; đường trục chính xã được cứng hóa và nhựa hóa đạt 83,91km; duy trì đường đến trung tâm các xã được cứng hóa và nhựa hóa đạt 100% (đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; chất lượng dạy và học tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả cao; trong năm, đã đầu tư xây dựng được 02 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 28/57 trường. các phong trào văn hóa, văn nghệ được quan tâm triển khai từ thị xã đến cơ sở, nhất là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Buôn Hồ. Công tác khám, chữa bệnh được đảm bảo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Các vấn đề an sinh xã hội, chính sách đối với đồng bào DTTS được quan tâm thực hiện kịp thời. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

 

Đồng chí Phan Xuân Lĩnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

     Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được các cấp ủy tích cực triển khai, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Đảng được tập trung triển khai. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng đã kịp thời kiểm tra, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đầu tư; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền được nâng cao. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có sự đổi mới, chuyển biến tốt.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết năm 2018 còn 02 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra (tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế mới đạt 67% và chỉ tiêu Thôn, Buôn, Tổ dân phố có đủ đảng viên là người tại chỗ mới đạt 89,26%); việc đổi mới phương thức sản xuất trên địa bàn còn chậm, chưa xây dựng được thương hiệu sản phẩm nông nghiệp thị xã. Công tác giải phóng mặt bằng để triển khai một số công trình, dự án chưa đảm bảo kế hoạch, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị có mặt chưa chặt chẽ; công tác vận động nhân dân thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị còn hạn chế; việc lập quy hoạch mở rộng khu đô thị Đông Nam và điều chỉnh quy hoạch đô thị còn chậm. Vai trò, năng lực lãnh đạo của một số tổ chức đảng chưa cao. Công tác phát triển đảng viên một số tổ chức đảng đạt thấp; tình trạng đơn thư tố cáo, phản ánh đối với cán bộ, đảng viên và đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật còn nhiều. Công tác phối hợp của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có mặt còn hạn chế.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Lĩnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã đánh giá cao và biểu dương kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ thị xã, đồng chí yêu cầu năm 2019 các ngành, địa phương cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ; trong đó, chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, tiếp xúc với người dân để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019, gắn với tinh thần, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên,… qua đó, nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

 

Ngô Trung Việt

Other news
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA SIÊN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân xã Ea Siên

Cơ quan thường trực: Đảng ủy và Văn phòng HĐND, UBND xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã

Trụ sở: xã Ea siên

Điện thoại: 0973103123 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk