Họ và tên: Phạm Văn Minh

Chức Vụ: Phó Bí thư đảng ủy

Số điện thoại: 0943141345

Họ và tên: Hứa Quang Hồng

Chức Vụ: Bí thư đảng ủy

Số điện thoại: 0983442770

Gmail: quanghong1968.daklak@gmail.com

    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA SIÊN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân xã Ea Siên

Cơ quan thường trực: Đảng ủy và Văn phòng HĐND, UBND xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND xã

Trụ sở: xã Ea siên

Điện thoại:0913448045 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk