Hội đồng Nhân dân xã Ea Siên khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (14/07/2023, 16:51)

         Sáng ngày 06/7/2023. HĐND xã Ea Siên khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2023. Quyết định một số nội dung quan trọng khác của địa phương theo luật định. Dự và chỉ đạo kỳ hợp có đồng chí Y Cing Mlô - Thị ủy viên - Phó chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ, về phía địa phương xã Ea Siên có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, trưởng các ban, ngành đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, công chức, hiệu trưởng các trường THCS, tiểu học, mầm non, trạm y tế, trưởng thôn và 21/22 vị đại biểu HĐND xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.  Đồng chí Nguyễn Văn Minh bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã khóa VII đã khai mạc và chủ trì kỳ họp, đồng chủ trì kỳ họp, phó chủ tịch chuyên trách HĐND xã - Hoàng Viết Dũng.   

       Đồng chí Hoàng Viết Dũng -  Phó chủ tịch  HĐND xã Thông qua chương trình kỳ họp

          Kỳ họp đã nghe và thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo hoạt động của thường trực HĐND... báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, Báo cáo Thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Mặt trật tổ quốc Việt Nam xã.

         Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã

      thông qua tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND xã

           Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, tổng giá trị sản xuất ước đạt 209,2 tỷ đồng đạt 51,2 % NQ, tăng 9,75 % so với cùng kỳ năm trước đó; cơ cấu các ngành theo gia trị sản xuất từng bước chuyển dịch đúng hướng; Nông - Lâm - Thủy sản: đạt 68,6 %; Công nghiệp - xây dựng: đạt 6,6 %; Thương mại - Dịch vụ: đạt 24,8%; Huy động vốn đầu tư toàn xã hội: 3,5 tỷ đồng đạt 35 % so với NQ; Thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 277 triệu đồng/314 triệu đồng đạt 88,21 % NQ. Thu nhập bình quân đầu người 48 triệu đồng.

           Công tác đền ơn đáp nghĩa, các chế độ trợ cấp của nhà nước hàng tháng được chi trả kịp thời. chính sách an sinh xã hội được quan tâm đúng mức.

           Công tác giáo dục của các nhà trường trên địa bàn đều duy trì nâng cao chất lượng dạy và học; hoàn thành chương trình dạy học năm 2022-2023 và bàn giao học sinh trong dịp hè về cho địa phương quản lý.

           Về công tác quân sự quốc phòng, an ninh địa phương luôn được quan tâm, hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác giao quân thực hiện NVQS năm 2023 là 24/17 thanh niên 131% và 5/5 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đạt 100%. An ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

          

         Đ/c Y Cing Mlô - Thị ủy viên, Phó chủ tịch UBND Thị xã phát biểu ý kiến chỉ đạo

          Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Y Cing Mlô - Thị ủy viên, Phó chủ tịch UBND Thị xã, đại biểu HĐND Thị xã ứng cử tại địa bàn xã Ea Siên, phụ trách địa bàn xã Ea Siên đã ghi nhận và đánh gia cao kết quả mà xã Ea Siên đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 khá toàn diện, trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu về giao quân vượt 131 %, chỉ tiêu về thu ngân sách đạt 88,21 % chỉ tiêu cả năm, các chỉ tiêu về văn hóa, y tế, giáo dục đã được chú trọng quan tâm, công tác quản lý đất đai tốt, tuy nhiên một số chỉ tiêu đạt thấp như huy động vốn đầu tư toàn xã hội: 3,5 tỷ đồng đạt 35 %; chỉ tiêu BHYT đạt chưa cao 67,60 %/91 % …. Đồng chí phó chủ tịch UBND Thị xã đề nghị trong 6 tháng cuối năm rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chỉ tiêu nào còn yếu, chưa đạt báo cáo UBND thị xã, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện. tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp, triển khai các phương án sản xuất, xây dựng mã vùng trồng theo tiêu chuẩn việt Gáp, xây dựng sản phẩm OCOP các loại sản phẩm của địa phương. Rà soát định hướng các cơ sở sản xuất mở rộng quy mô sản xuất, sản phẩm có lợi thế tạo công ăn việc làm; phát triển HTX, THT. Triển khai thu ngân sách các loại quỹ, về công tác xây dựng NTM có kế hoạch cụ thể giai đoạn 2021-2025, tập trung thực hiện từng tiêu chí, phân công cụ thể cho từng bộ phận, từng người phụ trách. Về văn hóa xã hội tập trung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, thời gian; tuyên truyền phòng, tránh đuối nước trẻ em thường xuyên. Về Lễ hội Thị xã đã xây dựng Đề án nâng cấp tổ chức lễ hội lên cấp Thị xã. Khắc phục tình trạng học sinh bỏ học phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để tuyên truyền, vận động các em trở lại học. Về an ninh quốc phòng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên bám nắm địa bàn thôn kịp thời phát hiện các yếu tố bất thường của các thế lục thù địch. Tại kỳ họp này, đồng chí phó chủ tịch UBND Thị xã cũng đã ghi nhận mốt số ý kiến liên quan thuộc thẩm quyền của UBND thị xã như: Di dời hệ thống lưới điện sinh hoạt, cơ sở vất chất trường mầm non thôn 6, thôn 8…

         Sau hơn 01 buổi làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua 03 tờ trình Nghị quyết trong đó, tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã; tờ trình, dự thảo về Nghị quyết quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2022; tờ trình, dự thảo Nghị quyết sử dụng nguồn kết dư ngân sách xã năm 2022./.

 

Vũ Hoàng - Bá Mây

    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA SIÊN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân xã Ea Siên

Cơ quan thường trực: Đảng ủy và Văn phòng HĐND, UBND xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã

Trụ sở: xã Ea siên

Điện thoại: 0973103123 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk