Họ và tên: Mã Văn Bột

Chức Vụ: Chủ Tịch HĐND

Số điện thoại: 0914250193

    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA SIÊN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân xã Ea Siên

Cơ quan thường trực: Đảng ủy và Văn phòng HĐND, UBND xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND xã

Trụ sở: xã Ea siên

Điện thoại:0913448045 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk