Đại hội Công đoàn cơ sở xã Ea Siên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (21/03/2023, 16:47)

          Chiều ngày 17/3, Công đoàn cơ sở xã Ea Siên đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Hoàng Sơn - Thị ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Buôn Hồ. Về phía lãnh đạo xã Ea Siên có đồng chí Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã. Đồng chí Chu Văn Thành - Phó bí thư Thường trực - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã và 32/35 đoàn viên công đoàn cùng dự Đại hội.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\các bài viết\công đoàn 2.jpg

        Đ/c Triệu Văn Bộ - Phó CT công đoàn thông qua chương trình Đại Hội

         Công đoàn xã Ea Siên có tổng số 35 công đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn xã đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ xã Ea Siên, Nghị quyết công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2023 vào chương trình công tác từng năm, đến nay kết quả có 10/14 chỉ tiêu đã đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra, đồng thời thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, trong đó tổ chức thăm hỏi cho những đoàn viên khi ốm đau, thai sản, hiếu hỷ với tổng số tiền trên 9,4 triệu đồng…

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\các bài viết\công đoàn 1 .jpg

Quang cảnh đại hội

         Về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, hàng năm Công đoàn xã đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể đoàn viên công đoàn. Nội dung thi đua tập trung vào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của hội nhập và phát triển”; phong trào “văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…” nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, tích cực tham gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu tại địa phương.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\các bài viết\công đoàn 3c.jpg

Đ/c Nông Văn Dũng – PCT UBND xã – Chủ tịch công đoàn khóa V thông qua Nghị quyết công đoàn

          Ngoài ra, Ban Chấp hành công đoàn còn thường xuyên chú trọng việc đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn. Ban nữ công thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nữ đoàn viên công đoàn trong cơ quan thực hiện tốt Luật bình đẳng giới và công tác phòng, chống bạo lực gia đình, tham gia xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc…

            Nhiệm kỳ mới, công đoàn cơ sở xã Ea Siên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng đạo đức lối sống, năng lực, phẩm chất, tự học, tự bồi dưõng để nâng cao trình độ về mọi mặt; Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\các bài viết\công đoàn 4c.jpg

        Đồng chí Phan Hoàng Sơn, Chủ tịch LĐLĐ Thị xã – phát biểu chỉ đạo

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Hoàng Sơn, Chủ tịch LĐLĐ Thị xã và đồng chí Chu Văn Thành Phó bí thư Thường trực - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn xã trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn xã khóa VI, cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, nhất là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức cơ quan phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương và tạo Nguồn Phát Triển Đảng viên mới trong Tổ Chức Công Đoàn cơ sở xã.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\các bài viết\công đoàn 7c.jpg

TT Đảng ủy – TT HĐND tặng hoa ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2023

          Với tinh thần tập trung dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành công đoàn khóa mới gồm 05 đồng chí và bầu 02 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn Thị xã Buôn Hồ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Hoàng Viết Dũng Phó chủ tịch HĐND xã được Đại hội tín nhiệm cao bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Ea Siên nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Triệu Văn Bộ tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử chức danh phó chủ tịch Công đoàn xã.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\các bài viết\công đoàn 6.jpg

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ Thị xã, Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND xã tặng hoa chúc mừng ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Vũ Hoàng - Bá Mây

    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA SIÊN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân xã Ea Siên

Cơ quan thường trực: Đảng ủy và Văn phòng HĐND, UBND xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã

Trụ sở: xã Ea siên

Điện thoại: 0973103123 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk