Kế hoạch nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn trong giải quyết TTHC đã biệt là lĩnh vực đất đai (01/03/2023, 21:45)
Kế hoạch nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn trong giải quyết TTHC đã biệt là lĩnh vực đất đai (đính kèm tại đây)( /documents/1397865/0/Ke%CC%82%CC%81+hoa%CC%A3ch+na%CC%82ng+cao+chi%CC%89+so%CC%82%CC%81+ha%CC%80i+lo%CC%80ng+cu%CC%89a+ngu%CC%9Bo%CC%9B%CC%80i+da%CC%82n%2C+DN+trong+gia%CC%89i+quye%CC%82%CC%81t+TTHC+%C4%91a%CC%A3%CC%86c+bie%CC%A3%CC%82t+la%CC%80+trong+li%CC%83nh+vu%CC%9B%CC%A3c+%C4%91a%CC%82%CC%81t+%C4%91ai.pdf/2d766bef-b7d9-4a17-a723-775554f926ec )
Other news
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA SIÊN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân xã Ea Siên

Cơ quan thường trực: Đảng ủy và Văn phòng HĐND, UBND xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã

Trụ sở: xã Ea siên

Điện thoại: 0973103123 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk