Khảo sát chất lượng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử (02/03/2023, 15:11)

“Thực hiện khảo sát chất lượng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tại địa chỉ đường dẫn: https://form.gov.vn/0eftZd

Thời gian khảo sát: Từ ngày 27/02/2022 đến hết ngày10/3/2022”

    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA SIÊN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân xã Ea Siên

Cơ quan thường trực: Đảng ủy và Văn phòng HĐND, UBND xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã

Trụ sở: xã Ea siên

Điện thoại: 0973103123 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk