Sơ kết công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã Ea siên (17/07/2023, 20:00)

            Chiều ngày 13/7/2023 tại phòng họp cơ quan UBND xã Ea Siên tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Việt Nghĩa - Thị ủy viên -  Trưởng phòng nội vụ thị xã; về phía lãnh đạo xã Ea Siên có đồng chí Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hoàng Văn Từ và các đồng chí phó Chủ tịch UBND xã. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đã quán triệt và chủ trì hội nghị.

         Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính Phủ về Chương trình tổng thể về Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030. Trong 6 tháng đầu năm 2023 xã Ea Siên đã triển khai thực hiện đạt kết quả cao trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 được UBND thị xã Buôn Hồ đánh giá là đơn vị đứng thứ 3/12 đơn vị hành chính của thị xã về công tác cải cách hành chính và là đơn vị đứng thứ nhất về chuyển đổi số. Đầu năm 2023 UBND xã đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Ngày trực tuyến, ngày không viết, ngày không hẹn” giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân tại Bộ phận một cửa xã, nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn trong giải quyết thủ tục hành chính đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai; thành lập tổ tư vấn, trợ giúp pháp lý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Ea Siên; đã tiếp nhận và trả kết quả 679 hồ sơ: mức độ 2 là 364 hồ sơ, mức độ 3 là 302 hồ sơ, mức độ 4 là 13 hồ sơ; chứng thực 325 hồ sơ; lĩnh vực LDTB-XH: 07 hồ sơ; thu phí 5,363.000đ nộp ngân sách Nhà nước; 100% hồ sơ được giải quyết đúng hẹn.

          Về chuyển đổi số: Đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện, thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn 1a, 1b, 2a, 3, 6,7,8; quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Ea Siên, 100% cán bộ thực hiện đúng quy trình gửi, nhận xử lý văn bản đi, đến trên hệ thống đảm bảo 100% các văn bản được xử lý triên hệ thống, trên 90 % văn bản đi được thực hiện ký số trên hệ thống (idesk); thực hiện việc chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, và cán bộ không chuyên trách ở xã và thôn qua tài khoản ngân hàng, không dùng tiền mặt. Đã triển khai một số phần mềm quản lý như: Phần mềm Tài chính - kế toán; phần mềm thu phí điện tử, phần mềm quản lý hộ tịch, phần mềm quản lý dữ liệu dân cư (VneID); phần mềm bảo hiểm xã hội Việt Nam (VssID); phần mềm quản lý điều hành văn bản (Idesk); đã lắp đặt bộ nhận diện thủ tục hành chính mới theo quy định (Quét mã QR để nhận diện các thủ tục hành chính), thanh toán không dùng tiền mặt (quét mã QR) tại Bộ phận một cửa xã Ea Siên.

           Triển khai thành lập trang zalo Official Account với tên gọi UBND xã Ea Siên, nhằm để tương tác với người dân, cũng như thuận tiện cho người dân tra cứu các Bộ hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến, phán ánh kiến nghị để UBND xã kịp thời xử lý. Triển khai thực hiện Đề án 06 của chính phủ trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện tích hợp định danh điện tử cho trên 60 % người dân trên địa bàn xã góp phần thực hiện tốt công tác chuyển đổi số; Lắp đặt hệ thống Camera giám sát an ninh 21 mắt, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chí phủ điện tử, Chính phủ số, chính quyền điện tử, chính quyền số vào hoạt động quản lý cơ quan Nhà nước tại địa phương, bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

       Các ý kiến tại Hội nghị đã khẳng định: Công tác CCHC và công tác chuyển đổi số tại địa phương luôn được Thường vụ Đảng ủy - HĐND xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức về CCHC, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Các kế hoạch về CCHC, chuyển đổi số năm 2023 của xã Ea Siên được ban hành kịp thời và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhận, chuyển văn bản không mật trên phần mềm quản lý văn bản của cán bộ, công chức đi vào nền nếp; công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng yêu cầu nhiệm vụ. Các mục tiêu, yêu cầu CCHC, chuyển đổi số đề ra trong kế hoạch cơ bản hoàn thành qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của xã. Xã triển khai tốt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2021 - 2025.

       Đồng chí Ngô Việt Nghĩa - Thị ủy viên -  Trưởng phòng nội vụ thị xã phát biểu ý kiến chỉ đạo

       Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thị ủy viên - Trưởng Phòng nội vụ thị xã – đồng chí Ngô Việt Nghĩa và bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã – đồng chí Nguyễn Văn Minh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả xã Ea Siên đã đạt được trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023. Các đồng chí lãnh đạo cho rằng mục đích của việc cải cách hành chính và chuyển đổi số là để phục vụ Nhân dân tốt, lãnh đạo phòng nội vụ thị xã đã chúc mừng xã Ea Siên về công tác cải cách hành chính đã được UBND thị xã xếp hạng thứ 3/12 đơn vị hành chính xã, phường, công tác chuyển đổi số đứng thứ nhất/12 đơn vị hành chính xã, phường và đã được UBND Tỉnh Đăk Lăk tặng bằng khen, đó là vinh dự cho địa phương chúng ta; bên cạch đó xã đã quan tâm xây dựng nhân sự cán bộ, công chức được biên chế đầy đủ là yếu tố quan trọng về tiêu chuẩn chuyên môn đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số 6 tháng cuối năm 2023, các đồng chí lãnh đạo thị xã và xã đề nghị UBND xã tiếp tục khắc phục tồn tại hạn chế như đã nêu trong báo cáo, tiếp tục theo dõi thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số như xã đã cam kết với Chủ tịch UBND Thị xã; đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên niêm yết thủ tục hành chính tại UBND xã và Tại Bộ phận một cửa UBND xã, thường xuyên chỉ đạo thực hiện (idesk), giải quyết thủ tục hành chính không để tồn đọng, theo dõi, đánh giá cán bộ, công chức thực hiện các thủ tục hành chính không gây phiền hà, sách nhiễu; thực hiện chủ đề hành động của thị xã “ Chính quyền hành động quyết liệt, tháo gỡ điểm nghẽn phục vụ Nhân dân tốt ”. Về cơ sở vật chất của cơ quan, đặc biệt là cơ sở vật chất làm việc tại phòng một cửa đã được trang bị đầy đủ dáp ứng tốt nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức cơ quan trong thực hiện cải cách hành chính và cần phải phối hợp với Công an xã để hoàn thành Đề án 06 của Chính phủ.

         Đồng chí Nguyễn Quốc Cường - phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã kết luận hội nghị

      Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã, Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2023 phải phấn đấu tiếp nhận từ 1-5 hồ sơ liên quan đến đất đai để chuyển phòng một cửa thị xã. thực hiện công tác cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử, trang zalo cơ quan xã; tiếp tục phát huy 2 mô hình ngày trực tuyến, ngày không hẹn, ngày không viết. Chỉ đạo văn phòng UBND xã rà soát các nhiệm vụ của lãnh đạo UBND xã giao; công chức văn hóa tham mưu chuyển đổi số, duy trì hiệu quả trang thông tin điện tử, trang zalo, chia sẻ tương tác; công chức tư pháp rà soát các văn bản tiếp cận pháp luật, tiếp công dân và giải quyết đơn thư, theo dõi thi hành pháp luật; bộ phận kế toán ưu tiên kinh phí cho giải quyết cải cách hành chính, quản lý tốt tài sản công. Rà soát thủ tục hành chính niêm yết, giải quyết hồ sơ trễ hẹn, tăng cường giải quyết hồ sơ trước hẹn. chấp hành nội quy quy chế làm việc, duy trì tổ tư vấn tại phòng một cửa. đề nghị Mặt trân tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp với UBND xã thực hiện cải cách hành chính, thực hiện Đề án 06./.

 

Vũ Hoàng - Bá Mây

    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA SIÊN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân xã Ea Siên

Cơ quan thường trực: Đảng ủy và Văn phòng HĐND, UBND xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã

Trụ sở: xã Ea siên

Điện thoại: 0973103123 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk