Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (27/12/2022, 03:24)

Báo cáo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

/documents/1397865/1401760/BC+%C4%90%C3%81NH+GI%C3%81+CHU%E1%BA%A8N+TCPL.docx/a0a9920e-5dad-45ac-ac60-f47ce0b3a68b(file đính kèm)

 

    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA SIÊN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân xã Ea Siên

Cơ quan thường trực: Đảng ủy và Văn phòng HĐND, UBND xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã

Trụ sở: xã Ea siên

Điện thoại: 0973103123 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk