Sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa về xây dựng đội ngũ cán bộ xã ngang tầm nhiệm vụ” (17/05/2023, 21:59)

            Sáng ngày 17/5/2023, Đảng bộ xã Ea Siên đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2023 “Tự soi, tự sửa về xây dựng đội ngũ cán bộ xã ngang tầm nhiệm vụ”. Hội nghị này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại biểu tham dự sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Chu Văn Thành - phó bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã, các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã, trưởng, phó các ngành đoàn thể xã, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã.

           Đại biểu về tham dự sinh hoạt chuyên đề

           Trong những năm qua, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy xã đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ, trong đó có Nghị quyết 61-NQ/ĐU về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ.

           Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xã chưa thật sự đổi mới, vẫn còn một số hạn chế, bất cập…

  Đồng chí Chu Văn Thành - phó bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã thông qua đề dẫn sinh hoạt chuyên đề

             Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung “Tự soi, tự sửa”  trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ xã có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; trong công tác đánh giá cán bộ, công tác quy hoạch đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng để có một đội ngũ cán bộ có đủ những tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực lãnh đạo, quản lý, ngang tầm nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ… bên cạnh đó đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác cán bộ như: Cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ trong cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 15 -20% nhưng khi thực tế đại hội bầu chỉ đạt 10%, tỷ lệ nữ trong Ban thường vụ cấp ủy cũng chưa đạt yêu cầu đề ra, hay việc thực hiện Nghị quyết 35 HĐND tỉnh về thực hiện sáp nhập các thôn, buôn trên địa bàn xã đối với thôn 2a, thôn 5 sau sáp nhập một số vị chí khác thì đùn đẩy trách nhiệm không phát huy được hiệu quả công tác…

         Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã phát biểu kết luận và chỉ đạo

            Kết luận hội nghị, đồng chí bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, qua việc “tự soi, tự sửa” nhìn nhận kiểm điểm, đánh giá một cách sâu sắc hơn những việc đã làm, để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế thời gian qua, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí bí thư đề nghị:

          Một là: Cấp ủy các chi bộ, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “xây dựng đội ngũ cán bộ xã thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vãng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay” gắn với thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết quy định về công tác cán bộ. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, sự cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ và giúp cán bộ đảng viên nắm vững các tiêu chuẩn, yêu cầu về phẩm chất, năng lực uy tín trong tình hình mới của đội ngũ cán bộ để qua đó tự đối chiếu soi mình và tự cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện.

         Hai là: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng Đảng; gắn kết chặt chẽ việc Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đi đôi với thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/2/2019 của Ban bí thư.

         Ba là:  Đổi mới công tác cán bộ theo hướng đồng bộ, liên thông, nhất quán trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

       Nhân dịp này, ban tổ chức hội nghị đã trao 2 sổ tiết kiệm Búa liềm vàng với tổng trị giá 10 triệu đồng cho 2 đảng viên khó khăn./.

 

Vũ Hoàng - Bá Mây

Other news
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA SIÊN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân xã Ea Siên

Cơ quan thường trực: Đảng ủy và Văn phòng HĐND, UBND xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã

Trụ sở: xã Ea siên

Điện thoại: 0973103123 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk