Tăng cường bảo đảm ANTT mùa thu hoạch cà phê niên vụ 2022 - 2023 (08/12/2022, 17:45)

Tăng cường bảo đảm ANTT mùa thu hoạch cà phê niên vụ 2022 - 2023

(xem tại đây)

    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA SIÊN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân xã Ea Siên

Cơ quan thường trực: Đảng ủy và Văn phòng HĐND, UBND xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã

Trụ sở: xã Ea siên

Điện thoại: 0973103123 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk