Triển khai mô hình Ngày trực tuyến, ngày không viết, ngày không hẹn giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân tại Bộ phận “Một cửa” xã Ea Siên ()

Nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân đến giao dịch và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

UBND xã Ea Siên ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND, ngày 23/3/2023 về việc Thực hiện mô hình Ngày trực tuyến, ngày không viết, ngày không hẹn giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân tại Bộ phận “Một cửa” xã Ea Siên

Khi tổ chức, cá nhân đến yêu cầu giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả vào ngày thứ Tư hàng tuần sẽ được cán bộ, công chức hướng dẫn, hỗ trợ ghi thay và nhập trực tuyến các loại giấy tờ theo yêu cầu của các loại TTHC theo quy định. 

 

Vũ Hoàng

    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA SIÊN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân xã Ea Siên

Cơ quan thường trực: Đảng ủy và Văn phòng HĐND, UBND xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã

Trụ sở: xã Ea siên

Điện thoại: 0973103123 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk