V/v tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam (18/11/2022) và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 (10/11/2022, 22:09)

V/v tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam (18/11/2022) và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

văn bản kèm theo

Other news
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA SIÊN

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân xã Ea Siên

Cơ quan thường trực: Đảng ủy và Văn phòng HĐND, UBND xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã

Trụ sở: xã Ea siên

Điện thoại: 0973103123 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk